ISO 14001 ympäristösertifikaatti

Ympäristöjohtamisjärjestelmämme perustana kestävän kehityksen takaamiseksi on meille myönnetty ISO14001 ympäristösertifikaatti sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

Visuaalisuus ja käytännöllisyys samassa paketissa

Suunnittelemme tuotteemme erittäin tarkasti, joten niiden asennettavuus ja käytettävyys olisivat helppoja. Panostamme tuotteiden elinkaareen suunnitteluvaiheessa, näin pystymme toimittamaan pitkäikäsiä tuotteita, jotka ovat huollettavissa.

Bat. Power Oy:n ympäristöpolitiikka

Yleistä
Bat. Power Oy haluaa omilla toimenpiteillään jatkuvasti vähentää tuotteiden, pakkausten ja palveluiden sekä logistiikan hiilijalanjälkeä ja jätehuoltoon liittyviä ympäristöhaittoja. Sitoudumme haitallisten ympäristövaikutuksen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme perustana kestävän kehityksen aikaansaamiseksi on ISO14001 ympäristöstandardi, sekä sitoutuminen lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksiin.

Tuotteet
Tuotevalikoimia muodostettaessa kiinnitämme hinta- ja laatuominaisuuksien ohella huomiota tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Markkinoinnissa ympäristönäkökulma tuodaan selvästi esiin.

Pakkaukset
Wave brändin tuotteiden osalta jatkamme aktiivista toimintaa pakkausten ympäristöominaisuuksien parantamiseksi käyttäen muovin sijasta ekologista kierrätettävää pahvipakkausta. Pakkausjätteiden määrää pyritään jatkuvasti vähentämään järkiperäistämällä tuotteiden vähittäis- ja tukkupakkauskoot. Laskutuksessa syntyvää kuormaa pienennetään siirtymällä paperilaskujen lähettämisen sijasta sähköiseen laskutukseen.

Jätehuolto
Osallistumme jätehuoltoon kierrättäen ja lajittelemalla jätteet kuten, paperi, kartonki, styrox, muovi ja kelmujätteet sekä SER-jätteet erikseen jätteitä kierrättävien yritysten kanssa. Jätehuoltoon kiinnitetään erityistä huomiota vähentämällä kaatopaikkajätteiden määrää.

Logistiikka
Sähköisellä tuotteiden keräysjärjestelmällä ja logistiikan tehostamisella etsitään ratkaisuja, jotka vähentävät energian käyttöä, päästöjä ja jätteiden syntymistä. Tuontitavaran kuljetusten keskittämisellä yhä enemmän merirahtiin lentorahdin sijasta pienennämme merkittävästi rahtien ympäristövaikutuksia. Vähennämme myös aktiivisesti kotimaan rahtien haitallisia ympäristövaikutuksia keskittämällä toimituksia.

Toimitilat ja henkilökunta
Bat. Power Oy kannustaa henkilökuntaansa toimimaan ympäristöä vähemmän rasittavien vaihtoehtojen puolesta. Logistiikkakeskuksen moderni energiatehokas lämmitys ja valaistus järjestelmä sekä jätehuolto ja muut ympäristönäkökohdat ovat toiminnallemme keskeisiä tekijöitä.

Viestintä
Bat. Power Oy informoi ympäristöpolitiikastaan ja ympäristöohjelmastaan kotisivuillaan ja sähköisessä markkinointimateriaalissaan

17.11.2023

Tommi Järvinen
Toimitusjohtaja